Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:328:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 328, 17 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 328
46 årgången
17 december 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2192/2003 av den 8 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2341/2002 när det gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapsfartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs 1
*Rådets förordning (EG) nr 2193/2003 av den 8 december 2003 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2194/2003 av den 16 december 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 2195/2003 av den 16 december 2003 om öppnande för år 2004 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 2196/2003 av den 16 december 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 2197/2003 av den 16 december 2003 om fastställande för regleringsåret 2003/04 av fördelningen av 5000 ton korta linfibrer och hampfibrer i nationella garanterade kvantiteter mellan Danmark, Grekland, Irland, Italien och Luxemburg 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 2198/2003 av den 16 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 464/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 med avseende på stödsystemet för katrinplommon 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2199/2003 av den 16 december 2003 om fastställande av övergångsåtgärder för tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1259/1999 för 2004 avseende systemet för enhetlig arealersättning för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 2200/2003 av den 16 december 2003 om upphörande av fiske efter långa med fartyg under spansk flagg 25

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/881/EC
*Kommissionens beslut av den 11 december 2003 om djurhälsovillkor och villkor för intyg för import av bin (Apis mellifera och Bombus spp.) från vissa tredje länder och om upphävande av beslut 2000/462/EG [delgivet med nr K(2003) 4623] (1) 26
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top