EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:305:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 305, 22 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 305
46 årgången
22 november 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2052/2003 av den 17 november 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2053/2003 av den 21 november 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2054/2003 av den 21 november 2003 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya eller Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya) 5
Kommissionens förordning (EG) nr 2055/2003 av den 21 november 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2056/2003 av den 21 november 2003 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1878/2003 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2057/2003 av den 21 november 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2058/2003 av den 21 november 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1876/2003 10

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/810/EC
*Kommissionens beslut av den 17 november 2003 om ändring av besluten 94/984/EG, 2000/609/EG och 2001/751/EG avseende import av färskt fjäderfäkött, kött av ratiter i hägn, levande ratiter och kläckningsägg av dessa från tredje länder med avseende på Australien [delgivet med nr K(2003) 4117] (1) 11
2003/811/EC
*Kommissionens beslut av den 17 november 2003 om ett projekt för att ta fram standardserum för diagnostisering av mul- och klövsjuka och om det ekonomiska bidraget från gemenskapen under 2003 [delgivet med nr K(2003) 4180] 16
2003/812/EC
*Kommissionens beslut av den 17 november 2003 om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av vissa produkter avsedda som livsmedel enligt rådets direktiv 92/118/EEG [delgivet med nr K(2003) 4181] (1) 17
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top