Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:303:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 303, 21 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 303
46 årgången
21 november 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2043/2003 av den 20 november 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2044/2003 av den 20 november 2003 om fastställande av förvaltningsbestämmelser för den andra delen av de kvantitativa kvoter som är tillämpliga under 2004 för vissa produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2045/2003 av den 20 november 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1509/2003 vad beträffar den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 10
Kommissionens förordning (EG) nr 2046/2003 av den 20 november 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2047/2003 av den 20 november 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2048/2003 av den 20 november 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2003 av den 20 november 2003 om ändring för tjugofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Osama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 20
Kommissionens förordning (EG) nr 2050/2003 av den 20 november 2003 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1620/2003 22
Kommissionens förordning (EG) nr 2051/2003 av den 20 november 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 23

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/808/EC
*Beslut nr 1/2003 av den gemensamma jordbrukskommitté som inrättades genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 21 oktober 2003 om antagande av kommitténs arbetsordning 24
2003/809/EC
*Beslut nr 2/2003 av den gemensamma jordbrukskommitté som inrättades genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 21 oktober 2003 om inrättande av arbetsgrupper och fastställande av befogenheterna för dessa grupper 27
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top