Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:289:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 289, 07 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 289
46 årgången
7 november 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 685/95 och (EG) nr 2027/95 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1955/2003 av den 6 november 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1956/2003 av den 6 november 2003 om fastställande av de kvantiteter som skall tilldelas importörer av den första delen av de kvantitativa gemenskapskvoter som är tillämpliga under 2004 för vissa produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1957/2003 av den 6 november 2003 om ändring av förordning (EG) nr 851/2002 om godkännande av de kontroller som görs i Cypern av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till Europeiska gemenskapen 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1958/2003 av den 6 november 2003 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (citroner) 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1959/2003 av den 6 november 2003 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1960/2003 av den 6 november 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på trettonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1961/2003 av den 6 november 2003 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1962/2003 av den 6 november 2003 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/784/EC
*Kommissionens beslut av den 6 november 2003 om att ge Italien tillstånd att fortsätta försöken med en ny oenologisk metod [delgivet med nr K(2003) 4099] 22
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top