Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:264:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 264, 15 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 264
46 årgången
15 oktober 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 1
*Rådets förordning (EG) nr 1799/2003 av den 13 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1800/2003 av den 14 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 1801/2003 av den 14 oktober 2003 om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde i foder för en viss mikroorganism (1) 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1802/2003 av den 14 oktober 2003 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1803/2003 av den 14 oktober 2003 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött 21
*Rådets direktiv 2003/93/EG av den 7 oktober 2003 om ändring av rådets direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på området direkt och indirekt beskattning 23

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/730/EC
*Kommissionens beslut av den 13 december 2000 om det statliga stöd som Nederländerna planerar att genomföra i form av utvecklingsbistånd för två styckegodsfartyg och två fartyg för frakt av pappersmassa och papper som skall byggas av Bodewes/Pattje för användning i Indonesien [delgivet med nr K(2000) 4185] (1) 25
2003/731/EC
*Kommissionens beslut av den 13 november 2002 om det statliga stöd som Italien har genomfört till förmån för Pertusola Sud [delgivet med nr K(2002) 4360] (1) 28
2003/732/EC
*Kommissionens beslut av den 10 oktober 2003 om ändring av beslut 93/52/EEG när det gäller erkännande av vissa italienska provinser som officiellt fria från brucellos [delgivet med nr K(2003) 3562] (1) 30
2003/733/EC
*Kommissionens beslut av den 10 oktober 2003 om ändring av beslut 97/222/EG avseende import av köttprodukter från Estland, Litauen och Slovakien [delgivet med nr K(2003) 3566] (1) 32
2003/734/EC
*Kommissionens rekommendation av den 29 september 2003 om gemensam praxis för ändringar i utformningen av de nationella framsidorna av euromynt i omlopp [delgivet med nr K(2003) 3388] 38
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/735/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/735/GUSP av den 13 oktober 2003 om ändring av gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP om Irak 40
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top