EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:262:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 262, 14 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 262
46 årgången
14 oktober 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1790/2003 av den 13 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1791/2003 av den 13 oktober 2003 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2003 av den 13 oktober 2003 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1793/2003 av den 13 oktober 2003 om fastställande av lägsta naturliga alkoholhalt i volymprocent för kvalitetsvin fso "Vinho verde" med ursprung i Portugals vinodlingszon C I a för produktionsåren 2003/2004 till 2004/2005 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1794/2003 av den 13 oktober 2003 om fastställande för regleringsåret 2002/2003 av den beräknade olivoljeproduktionen och det enhetsbelopp för produktionsstöd som får betalas ut i förskott 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 av den 13 oktober 2003 om ändring av bilaga VI till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 vad beträffar kvalitetsvin framställt inom ett specificerat område 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1796/2003 av den 13 oktober 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1797/2003 av den 13 oktober 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 16
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/74/EG av den 22 september 2003 om ändring av rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion 17
*Kommissionens direktiv 2003/94/EG av den 8 oktober 2003 om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed i fråga om humanläkemedel och prövningsläkemedel för humant bruk (1) 22

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/726/EC
*Kommissionens beslut av den 30 september 2003 om giltigheten av vissa bindande klassificeringsbesked [delgivet med nr K(2003) 3516] 27
2003/727/EC
*Kommissionens beslut av den 30 september 2003 om giltigheten av vissa bindande klassificeringsbesked [delgivet med nr K(2003) 3544] 29
2003/728/EC
*Kommissionens beslut av den 3 oktober 2003 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för byggnader med metallstomme, byggsatser för byggnader med betongstomme, förtillverkade byggnadsenheter, byggsatser för kylrum, byggsatser för stenrasskydd [delgivet med nr K(2003) 3452] (1) 34
2003/729/EC
*Kommissionens beslut av den 6 oktober 2003 om ändring av bilagan till beslut 2002/300/EG om upprättande av en förteckning över godkända zoner med avseende på någon Bonamia ostreae och/eller Marteilia refringens[delgivet med nr K(2003) 3463] (1) 37
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top