EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:260:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 260, 11 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 260
46 årgången
11 oktober 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1776/2003 av den 29 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 527/2003 om tillstånd för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1777/2003 av den 10 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 2
Kommissionens förordning (EG) nr 1778/2003 av den 10 oktober 2003 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1779/2003 av den 10 oktober 2003 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1780/2003 av den 10 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2366/98 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja för regleringsåren 1998/99-2003/04 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1781/2003 av den 10 oktober 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 7
*Rådets direktiv 2003/92/EG av den 7 oktober 2003 om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller bestämmelserna om platsen för leverans av gas och el 8

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/711/EC
*Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén 10
2003/712/EC
*Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén 11
2003/713/EC
*Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén 12
2003/714/EC
*Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén 13
2003/715/EC
*Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén 14
2003/716/EC
*Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén 15
2003/717/EC
*Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén 16
2003/718/EC
*Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av tolv ordinarie grekiska ledamöter och tolv grekiska suppleanter i Regionkommittén 17
2003/719/EC
*Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av tre ordinarie nederländska ledamöter och tre nederländska suppleanter i Regionkommittén 19
2003/720/EC
*Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén 20
Kommissionen
2003/721/EC
*Kommissionens beslut av den 29 september 2003 om ändring av rådets direktiv 92/118/EEG avseende kraven på kollagen avsett som livsmedel och om upphävande av beslut 2003/42/EG [delgivet med nr K(2003) 3393] (1) 21
2003/722/EC
*Kommissionens beslut av den 6 oktober 2003 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för tätskikt som anbringas flytande på brobaneplattor [delgivet med nr K(2003) 3483] (1) 32
2003/723/EC
*Kommissionens beslut av den 30 september 2003 om giltigheten av vissa bindande klassificeringsbesked [delgivet med nr K(2003) 3517] 34
2003/724/EC
*Kommissionens beslut av den 10 oktober 2003 om tillfälligt undantag från direktiv 82/894/EEG när det gäller anmälningsfrekvensen för primära utbrott av bovin spongiform encefalopati [delgivet med nr K(2003) 3561] (1) 36
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
2003/725/JHA
*Rådets beslut 2003/725/RIF av den 2 oktober 2003 om ändring av bestämmelserna i artikel 40.1 och 40.7 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna 37
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top