EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:254:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 254, 08 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 254
46 årgången
8 oktober 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1760/2003 av den 7 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1761/2003 av den 7 oktober 2003 om undantag för regleringsåret 2003/2004 från förordning (EG) nr 2461/1999 när det gäller användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk i vissa medlemsstater 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1762/2003 av den 7 oktober 2003 om fastställande av produktionsavgifter för socker under regleringsåret 2002/2003 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1763/2003 av den 7 oktober 2003 om fastställande för regleringsåret 2002/2003 av det belopp som sockerproducenterna skall betala till säljarna av sockerbetor med avseende på skillnaden mellan maximibeloppet av B-avgiften och storleken på den avgiften 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1764/2003 av den 7 oktober 2003 om utfärdande av importlicenser för det fjärde kvartalet 2003 för produkter av får- och getkött inom ramen för icke-nationsspecifika tullkvoter 6
*Kommissionens direktiv 2003/90/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter (1) 7
*Kommissionens direktiv 2003/91/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av köksväxter (1) 11

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Medlemsstaternas regeringsföreträdes konferens
2003/694/EC
*Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 24 september 2003 om utnämning av en ledamot av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt 14
Rådet
2003/695/EC
*Rådets beslut av den 29 september 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén 15
2003/696/EC
*Rådets beslut av den 29 september 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén 16
2003/697/EC
*Rådets beslut av den 29 september 2003 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén 17
2003/698/EC
*Rådets beslut av den 29 september 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén 18
2003/699/EC
*Rådets beslut av den 29 september 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén 19
2003/700/EC
*Rådets beslut av den 29 september 2003 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén 20
Kommissionen
2003/701/EC
*Kommissionens beslut av den 29 september 2003 om fastställande av ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG [delgivet med nr K(2003) 3405] (1) 21
2003/702/EC
*Kommissionens beslut av den 3 oktober 2003 om ändring av beslut 2000/159/EG om preliminärt godkännande av restsubstansplaner från tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr K(2003) 3497] (1) 29
2003/703/EC
*Beslut nr 1/2003 av den gemensamma veterinärkommitté som inrättas i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 29 juli 2003 om antagande av arbetsordning 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top