EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:251:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 251, 03 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 251
46 årgången
3 oktober 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1748/2003 av den 2 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1749/2003 av den 2 oktober 2003 om minskning för regleringsåret 2003/2004 av stödet till producenter av vissa citrusfrukter till följd av att bearbetningströskeln har överskridits i vissa medlemsstater 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1750/2003 av den 2 oktober 2003 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1751/2003 av den 2 oktober 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på åttande delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1752/2003 av den 2 oktober 2003 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1753/2003 av den 2 oktober 2003 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1620/2003 11
*Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening 12

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/688/EC
*Kommissionens beslut av den 2 oktober 2003 om ändring av direktiv 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen när det gäller förteckningen för Kanada [delgivet med nr K(2003) 3427] (1) 19
2003/689/EC
*Kommissionens beslut av den 2 oktober 2003 om förteckningen över de anläggningar i Estland som fått godkännande att exportera färskt kött till gemenskapen [delgivet med nr K(2003) 3429] (1) 21
2003/690/EC
*Kommissionens beslut av den 2 oktober 2003 om Irlands anmälan om godtagande av rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta [delgivet med nr K(2003) 3428] 23
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top