EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:250:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 250, 02 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 250
46 årgången
2 oktober 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1741/2003 av den 1 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1742/2003 av den 1 oktober 2003 om den fyrtiosjätte enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1743/2003 av den 1 oktober 2003 om fastställande av importtullar inom rissektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1744/2003 av den 1 oktober 2003 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 7
*Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) 10
*Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1746/2003 av den 18 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13) (ECB/2003/10) 17

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/683/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 22 september 2003 om utnämning av en finländsk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 20
2003/684/EC
*Rådets beslut av den 22 september 2003 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén 21
2003/685/EC
*Rådets beslut av den 22 september 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén 22
2003/686/EC
*Rådets beslut av den 22 september 2003 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén 23
Kommissionen
2003/687/EC
*Kommissionens beslut av den 19 mars 2003 om det statligt stöd som Tyskland genomfört till förmån för Linde AG (Sachsen-Anhalt) [delgivet med nr K(2003) 647] (1) 24

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1734/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (EUT L 249 av den 1.10.2003) 29
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top