EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:230:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 230, 16 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 230
46 årgången
16 september 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG av den 22 juli 2003 om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1609/2003 av den 15 september 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1610/2003 av den 15 september 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det femte anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1033/2003 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1611/2003 av den 15 september 2003 om införande av preliminära antidumpningstullar på import av vissa kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Amerikas förenta stater 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1612/2003 av den 12 september 2003 om upphörande av fiske efter rödspätta med fartyg under belgisk flagg 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1613/2003 av den 12 september 2003 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under spansk flagg 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1614/2003 av den 15 september 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1615/2003 av den 15 september 2003 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 29
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/65/EG av den 22 juli 2003 om ändring av rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål (1) 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/653/EC
*Kommissionens beslut av den 2 september 2003 om nationella bestämmelser om förbud mot användning av genetiskt modifierade organismer i delstaten Oberösterreich, anmälda av Republiken Österrike i enlighet med artikel 95.5 i EG-fördraget [delgivet med nr K(2003) 3117] (1) 34
2003/654/EC
*Kommissionens beslut av den 8 september 2003 om fastställandet av en kod och standardregler för överföring till maskinläsbar form av uppgifter rörande statistiska mellanundersökningar av vinodlingsområden [delgivet med nr K(2003) 3191] (1) 44
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top