EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:222:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 222, 05 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 222
46 årgången
5 september 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1559/2003 av den 4 september 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1561/2003 av den 4 september 2003 om undantag från förordning (EG) nr 708/98 om interventionsorganens övertagande av paddyris och om fastställande av de korrigeringsbelopp, tillägg och avdrag som skall tillämpas, avseende tidsfristen för leverans till intervention under regleringsåret 2002/2003 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 1562/2003 av den 4 augusti 2003 om upphörande av fiske efter kolja med fartyg under svensk flagg 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1563/2003 av den 4 september 2003 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under svensk flagg 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2003 av den 4 september 2003 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1565/2003 av den 4 september 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på fjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1566/2003 av den 4 september 2003 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 30

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/637/EC
*Kommissionens beslut av den 30 april 2003 om Österrikes stödåtgärder C 65/2002 (ex N 262/2002) till förmån för de österrikiska flygbolagen [delgivet med nr K(2003) 1307] (1) 33
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top