Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:218:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 218, 30 augusti 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 218
46 årgången
30 augusti 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1529/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1530/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1531/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1532/2003 av den 29 augusti 2003 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1533/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1534/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1535/2003 av den 29 augusti 2003 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 1536/2003 av den 29 augusti 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1537/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 78:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1538/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 297:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1539/2003 av den 29 augusti 2003 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1540/2003 av den 29 augusti 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 1609/88 vad avser tidsfristen för inlagring av smör som säljs i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3143/85 och (EG) nr 2571/97 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1541/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1542/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 41
Kommissionens förordning (EG) nr 1543/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 44:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 44
Kommissionens förordning (EG) nr 1544/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 45
Kommissionens förordning (EG) nr 1545/2003 av den 29 augusti 2003 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1546/2003 av den 29 augusti 2003 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 49

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/629/EC
*Kommissionens beslut av den 27 augusti 2003 om ändring av beslut 2000/367/EG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på brandmotstånd vad gäller tillägg av produkter för reglering av brand och brandgaser [delgivet med nr K(2003) 2851] (1) 51
2003/630/EC
*Kommissionens beslut av den 29 augusti 2003 om övergångsbestämmelser som Ungern skall tillämpa beträffande veterinärkontroller av produkter av animaliskt ursprung från Rumänien [delgivet med nr K(2003) 3074] (1) 55
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top