Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:216:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 216, 28 augusti 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 216
46 årgången
28 augusti 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1500/2003 av den 18 februari 2003 om förvaltning av dubbelkontrollsystemet utan kvantitativa begränsningar avseende export från Ryska federationen till Europeiska gemenskapen av vissa stålprodukter (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1501/2003 av den 27 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 1502/2003 av den 26 augusti 2003 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1503/2003 av den 27 augusti 2003 om undantag från förordning (EG) nr 2342/1999 och från rådets förordning (EG) nr 2529/2001 när det gäller förskottsbetalningar i nötköttssektorn och betalningar inom sektorn för får- och getkött 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1504/2003 av den 27 augusti 2003 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel 25

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/618/EC
*Rådets beslut av den 18 februari 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxlingmellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om upprättande av ett dubbelkontrollsystem utan kvantitativa begränsningar avseende export från Ryska federationen till Europeiska gemenskapen av vissa stålprodukter 26
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om upprättande av ett dubbelkontrollsystem utan kvantitativa begränsningar avseende export från Ryska federationen till Europeiska gemenskapen av vissa stålprodukter 27
Kommissionen
2003/619/EC
*Kommissionens beslut av den 19 augusti 2003 om finansiellt stöd från gemenskapen för försiktighetsåtgärder mot mul- och klövsjuka som Belgien vidtog under 2001 [delgivet med nr K(2003) 2978] (Endast de franska och nederländska texterna är giltiga) 42
2003/620/EC
*Kommissionens beslut av den 19 augusti 2003 om finansiellt stöd från gemenskapen för försiktighetsåtgärder mot mul- och klövsjuka som Tyskland vidtog under 2001 [delgivet med nr K(2003) 2979] 45
2003/621/EC
*Kommissionens beslut av den 19 augusti 2003 om finansiellt stöd från gemenskapen för försiktighetsåtgärder mot mul- och klövsjuka som Spanien vidtog under 2001 [delgivet med nr K(2003) 2980] 48
2003/622/EC
*Kommissionens beslut av den 19 augusti 2003 om finansiellt stöd från gemenskapen för försiktighetsåtgärder mot mul- och klövsjuka som Portugal vidtog under 2001 [delgivet med nr K(2003) 2981] 53
2003/623/EC
*Kommissionens beslut av den 19 augusti 2003 om utveckling av ett integrerat veterinärdatasystem (Traces) [delgivet med nr K(2003) 2983] 58
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/624/CFSP
*Rådets beslut 2003/624/GUSP av den 15 juli 2003 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Estland om Republiken Estlands deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 60
Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Estland om Republiken Estlands deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 61
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top