Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:214:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 214, 26 augusti 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 214
46 årgången
26 augusti 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1489/2003 av den 25 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1490/2003 av den 25 augusti 2003 om ändring av bilaga I i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1491/2003 av den 25 augusti 2003 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona eller Poma de Girona) 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1492/2003 av den 25 augusti 2003 om undantag för regleringsåret 2003/2004 från förordning (EG) nr 2316/1999 när det gäller användningen av uttagna arealer i vissa regioner i Sverige 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1493/2003 av den 25 augusti 2003 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 98/2003 när det gäller den prognostiserade försörjningsbalansen för de franska utomeuropeiska departementen inom sektorn för spannmål och den prognostiserade försörjningsbalansen för Kanarieöarna inom sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1494/2003 av den 25 augusti 2003 om fastställande för regleringsåret 2003/2004 av det inköpspris som lagringsorganen skall betala för obearbetade torkade druvor och fikon 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1495/2003 av den 25 augusti 2003 om leveranser av vete som livsmedelsbistånd 13
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG av den 16 juni 2003 om ändring av direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar (1) 18

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/616/EC
*Kommissionens beslut av den 11 augusti 2003 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av ändringar av bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter (1) 36
Avtal genom skriftväxling om ändringar av bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter 38
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top