EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:208:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 208, 19 augusti 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 208
46 årgången
19 augusti 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1457/2003 av den 18 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1458/2003 av den 18 augusti 2003 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1459/2003 av den 18 augusti 2003 om fastställande för regleringsåret 2003/04 av det minimipris som skall betalas till producenter för obearbetade torkade fikon samt av produktionsstödet för torkade fikon 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1460/2003 av den 18 augusti 2003 om fastställande, för regleringsåren 2003/2004, 2004/2005 och 2005/2006, av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 beträffande raffinaderiernas beräknade maximibehov av råsocker 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1461/2003 av den 18 augusti 2003 om villkor för pilotprojekt för elektronisk uppgiftsöverföring om fiskeverksamhet samt för fjärranalys 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1462/2003 av den 18 augusti 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 17

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 358/2003 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn (EUT L 53 av den 28.2.2003) 19
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 881/2003 av den 21 maj 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EUT L 134 av den 29.5.2003) 19
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top