Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:205:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 205, 14 augusti 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 205
46 årgången
14 augusti 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1441/2003 av den 13 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1442/2003 av den 13 augusti 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av långkornigt ris B av 1999 års skörd som innehas av det spanska interventionsorganet 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1443/2003 av den 13 augusti 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av ris av 1999 års skörd som innehas av det italienska interventionsorganet 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1444/2003 av den 13 augusti 2003 om utfärdande av importlicenser för det tredje kvartalet 2003 för produkter av får- och getkött inom ramen för icke-nationsspecifika tullkvoter 15
*Kommissionens direktiv 2003/79/EG av den 13 augusti 2003 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa Coniothyrium minitans som verksamt ämne (1) 16

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
2003/603/EC
*Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs beslut av den 1 juli 2003 angående allmänhetens tillgång till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs handlingar 19
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top