EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:197:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 197, 05 augusti 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 197
46 årgången
5 augusti 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1391/2003 av den 4 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1392/2003 av den 4 augusti 2003 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1393/2003 av den 4 augusti 2003 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1394/2003 av den 4 augusti 2003 om upphörande av fiske efter rödspätta med fartyg under belgisk flagg 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1395/2003 av den 4 augusti 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1396/2003 av den 4 augusti 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 11

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/578/EC
*Rådets beslut av den 22 juli 2003 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 13
2003/579/EC
*Rådets rekommendation av den 22 juli 2003 om genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik 22
Kommissionen
2003/580/EC
*Kommissionens beslut av den 4 augusti 2003 om ändring av beslut 2000/49/EG om upphävande av beslut 1999/356/EG om införande av särskilda villkor för import av jordnötter och vissa produkter framställda av jordnötter, som har sitt ursprung i eller sänts från Arabrepubliken Egypten [delgivet med nr K(2003) 2800] (1) 31
2003/581/EC
*Kommissionens beslut av den 1 augusti 2003 om delegering av förvaltningen av stöd till genomförandeorgan för en föranslutningsåtgärd inom jordbruket och landsbygdens utveckling i Republiken Tjeckien under föranslutningsperioden 35
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/582/CFSP
*Rådets beslut 2003/582/GUSP av den 21 juli 2003 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om denna stats deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina 37
Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina 38
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top