Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:187:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 187, 26 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 187
46 årgången
26 juli 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1329/2003 av den 21 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 992/95 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i Norge 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1330/2003 av den 25 juli 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1331/2003 av den 25 juli 2003 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 124:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1332/2003 av den 25 juli 2003 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 77:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1333/2003 av den 25 juli 2003 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 296:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1334/2003 av den 25 juli 2003 om ändring av villkoren för godkännande av fodertillsatser som hör till typen spårelement 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1335/2003 av den 25 juli 2003 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1) 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 1336/2003 av den 25 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2076/2002 beträffande fortsatt användning av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga II (1) 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1337/2003 av den 25 juli 2003 om fastställande av i vilken utsträckning sådana ansökningar om importlicenser skall beviljas som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1143/98 angående import av kor och kvigor av vissa bergraser 26

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/549/EC
*Kommissionens beslut av den 17 juli 2003 om utvidgning av den period som avses i artikel 95.6 i EG-fördraget när det gäller de nationella bestämmelser om användning av klorparaffiner med kort kolkedja som anmälts av Nederländerna enligt artikel 95.4 [delgivet med nr K(2003) 2539] (1) 27
2003/550/EC
*Kommissionens beslut av den 22 juli 2003 om ändring av kommissionens beslut 2002/79/EG om införande av särskilda villkor för import av jordnötter och vissa produkter som är framställda från jordnötter som har sitt ursprung i eller försänds från Kina [delgivet med nr K(2003) 2602] (1) 39
2003/551/EC
*Kommissionens beslut av den 22 juli 2003 om ändring av beslut 97/830/EG om upphävande av beslut 97/613/EG och om införande av särskilda villkor för import av pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda av dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran [delgivet med nr K(2003) 2603] (1) 43
2003/552/EC
*Kommissionens beslut av den 22 juli 2003 om ändring av beslut 2002/80/EG om införande av särskilda villkor för import av fikon, hasselnötter och pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda från dessa som har sitt ursprung i eller försänds från Turkiet [delgivet med nr K(2003) 2604] (1) 47
2003/553/EC
*Kommissionens beslut av den 23 juli 2003 om stödberättigande utgifter som vissa medlemsstater har under 2003 för att samla in och sammanställa uppgifter som behövs för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken [delgivet med nr K(2003) 2629] 51
2003/554/EC
*Beslut nr 2/2003 av Gemensamma Kommittén EU-Schweiz av den 15 juli 2003 om ändring av bilaga II (social trygghet) till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer 55

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1319/2003 av den 24 juli 2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter (EUT L 186 av den 25.7.2003) 61
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top