EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:170:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 170, 09 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 170
46 årgången
9 juli 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1219/2003 av den 8 juli 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1220/2003 av den 7 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2003 av den 8 juli 2003 om fastställande av den faktiska olivoljeproduktionen och enhetsbeloppet för produktionsstöd för regleringsåret 2001/2002 8
*Kommissionens direktiv 2003/66/EG av den 3 juli 2003 om ändring av direktiv 94/2/EG om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller märkning som anger energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (1) 10

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/497/CFSP
*Beslut FYROM/2/2003 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 10 mars 2003 om antagandet av bidrag från tredje länder till EU:s militära operation i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 15
2003/498/CFSP
*Beslut FYROM/3/2003 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 11 mars 2003 om ändring av beslut FYROM/2/2003 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 10 mars 2003 om antagandet av bidrag från tredje länder till EU:s militära operation i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 17
2003/499/CFSP
*Beslut FYROM/4/2003 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 17 juni 2003 om ändring av beslut FYROM/2/2003 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om antagandet av bidrag från tredje land till EU:s militära operation i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 18
2003/500/CFSP
*Beslut DRK/1/2003 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 1 juli 2003 om godtagande av bidrag från tredje länder till EU:s militära operation i Demokratiska republiken Kongo 19
Kommissionen
2003/501/EC
*Kommissionens beslut av den 16 oktober 2002 om stödordning C 49/2001 (ex NN 46/2000) - Samordningscentraler - genomförda i Luxemburg [delgivet med nr K(2002) 3740] (1) 20
2003/502/EC
*Kommissionens beslut av den 23 juni 2003 om tillfälligt upphävande av ett undersökningsförfarande beträffande ett handelshinder bestående av handelsbruk som upprätthålls av Kanada i fråga om vissa geografiska ursprungsbeteckningar för viner 29
2003/503/EC
*Kommissionens beslut av den 7 juli 2003 om ändring av beslut 2003/42/EG beträffande tillämpningsdatum (1) 30

Rättelser
*Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/11/EG av den 6 februari 2003 om ändring för tjugofjärde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (pentabromdifenyleter, oktabromdifenyleter) (EUT L 42 av den 15.2.2003) 31
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top