EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:168:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 168, 05 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 168
46 årgången
5 juli 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1199/2003 av den 4 juli 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1200/2003 av den 4 juli 2003 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1201/2003 av den 4 juli 2003 om förlängning av tidsfristen för sådd av vissa jordbruksgrödor i vissa regioner i Finland och Sverige under regleringsåret 2003/2004 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1202/2003 av den 4 juli 2003 om övergångsåtgärder som påkallas av att autonoma övergångsbestämmelser antagits när det gäller export av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1203/2003 av den 4 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1227/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1204/2003 av den 4 juli 2003 om ändring av innehållet i produktspecifikationerna för tre beteckningar i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble och Caciocavallo Silano) 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2003 av den 4 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 753/2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1206/2003 av den 4 juli 2003 om utfärdande av exportlicens för vin 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1207/2003 av den 4 juli 2003 om utfärdande av importlicenser för viss konserverad svamp 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1208/2003 av den 4 juli 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det första anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1033/2003 och om undantag från denna 16

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/490/EC
*Kommissionens beslut av den 30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Argentina (1) 19
2003/491/EC
*Kommissionens beslut av den 3 juli 2003 om finansiellt stöd från gemenskapen för utrotning av klassisk svinpest i Luxemburg 2002 23
2003/492/EC
*Kommissionens beslut av den 3 juli 2003 om finansiellt stöd från gemenskapen för utrotning av klassisk svinpest i Tyskland 2001 28
2003/493/EC
*Kommissionens beslut av den 4 juli 2003 om införande av särskilda villkor för import av paranötter med skal som har sitt ursprung i eller försänds från Brasilien (1) 33

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 531/2003 av den 25 mars 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2375/2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92 (EUT L 79 av den 26.3.2003) 39
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top