EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:165:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 165, 03 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 165
46 årgången
3 juli 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1178/2003 av den 2 juli 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1179/2003 av den 1 juli 2003 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1180/2003 av den 2 juli 2003 om fastställande av särskilda åtgärder avseende licenser för import av socker från Serbien och Montenegro 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 1181/2003 av den 2 juli 2003 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2136/89 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 1182/2003 av den 2 juli 2003 om rättelse av förordning (EG) nr 315/2003 om ändring av förordning (EG) nr 1227/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1183/2003 av den 2 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 1184/2003 av den 2 juli 2003 om ändring för tjugonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 21
*Rådets direktiv 2003/61/EG av den 18 juni 2003 om ändring av direktiven 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd, 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde, 92/34/EEG om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, 98/56/EG om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, 2002/54/EG om saluföring av betutsäde, 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter, 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis och 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter vad gäller gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser 23

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/487/EC
*Rådets beslut av den 3 juni 2003 om att det föreligger ett alltför stort underskott i Frankrike - tillämpning av artikel 104.6 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 29
2003/488/EC
*Rådets rekommendation av den 18 juni 2003 om förebyggande och begränsning av hälsorelaterade skador i samband med narkotikamissbruk 31
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top