Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:162:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 162, 01 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 162
46 årgången
1 juli 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1151/2003/EG av den 16 juni 2003 om ändring av beslut nr 276/1999/EG om antagande av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät 1
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1153/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1154/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det första anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1032/2003 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1155/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det första anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1034/2003 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1156/2003 av den 30 juni 2003 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 1157/2003 av den 30 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter, och om undantag från förordningen 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1158/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande för regleringsåret 2003/2004 av härledda interventionspriser för vitsocker 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 1159/2003 av den 30 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2003/2004, 2004/2005 och 2005/2006 vid import av rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal och om ändring av förordningarna (EG) nr 1464/95 och (EG) nr 779/96 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1160/2003 av den 30 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1898/97 om tillämpningsföreskrifter vad avser griskött för den ordning som föreskrivs inom ramen för Europaavtalen med Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Polen och Ungern 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1161/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 40
Kommissionens förordning (EG) nr 1162/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 44
Kommissionens förordning (EG) nr 1163/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1164/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 49
Kommissionens förordning (EG) nr 1165/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av exportbidrag för nötkött 52
Kommissionens förordning (EG) nr 1166/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 57
Kommissionens förordning (EG) nr 1167/2003 av den 30 juni 2003 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 59
Kommissionens förordning (EG) nr 1168/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 61
Kommissionens förordning (EG) nr 1169/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 64
Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2003 av den 30 juli 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 65
Kommissionens förordning (EG) nr 1171/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av importtullar inom rissektorn 66
Kommissionens förordning (EG) nr 1172/2003 av den 30 juni 2003 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 69

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/483/EC
*Kommissionens beslut av den 30 juni 2003 om fastställande av övergångsåtgärder för kontroll av förflyttning av djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka (1) 72
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/484/CFSP
*Rådets beslut 2003/484/GUSP av den 27 juni 2003 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2003/280/GUSP till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift 77
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top