EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:157:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 157, 26 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 157
46 årgången
26 juni 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1091/2003 av den 18 juni 2003 om ändring för andra gången av förordning (EG) nr 2341/2002 om fastställande för år 2003 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1092/2003 av den 25 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1093/2003 av den 24 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 668/2001 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående anbudsinfordringen för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1094/2003 av den 24 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1081/2002 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det franska interventionsorganet 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1095/2003 av den 25 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1500/2001 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det finländska interventionsorganet 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1096/2003 av den 25 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 953/2002 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det belgiska interventionsorganet 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1097/2003 av den 25 juni 2003 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i juni 2003 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1098/2003 av den 25 juni 2003 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det fjärde kvartalet 2003 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1099/2003 av den 25 juni 2003 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i juni 2003 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1100/2003 av den 25 juni 2003 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i juni 2003 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 juli-30 september 2003 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1101/2003 av den 25 juni 2003 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i juni 2003 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1102/2003 av den 25 juni 2003 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1103/2003 av den 25 juni 2003 om fastställande av importtullar inom rissektorn 35
*Rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar 38
*Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater 49

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/469/EC
*Kommissionens beslut av den 27 november 2002 om den stödordning som Tyskland genomfört - "Delstaten Thüringens program för stärkande av företagens rörelsekapital i Thüringen" [delgivet med nr K(2003) 4359] (1) 55
2003/470/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juni 2003 om godkännande av vissa alternativa metoder för användning vid mikrobiologisk provtagning av kött avsett för Finland och Sverige [delgivet med nr K(2003) 1928] (1) 66
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/471/CFSP
*Europeiska rådets gemensamma strategi 2003/471/GUSP av den 20 juni 2003 om ändring av gemensam strategi 1999/414/GUSP avseende Ryssland för att förlänga tillämpningsperioden 68
2003/472/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd 2003/472/GUSP av den 24 juni 2003 om fortsättande av Europeiska unionens samarbetsprogram för icke-spridning och nedrustning i Ryska federationen 69
2003/473/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd 2003/473/GUSP av den 25 juni 2003 om Europeiska unionens bidrag till konfliktlösningsprocessen i Georgien/Sydossetien 72
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top