EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:154:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 154, 21 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 154
46 årgången
21 juni 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1060/2003 av den 20 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 42
Kommissionens förordning (EG) nr 1061/2003 av den 20 juni 2003 om fastställande av exportbidrag enligt system A1 och B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, bordsdruvor och äpplen) 44
Kommissionens förordning (EG) nr 1062/2003 av den 20 juni 2003 om fastställande av exportbidrag inom system A1 för nötter (skalad mandel, hasselnötter med skal, skalade hasselnötter, valnötter med skal) 47
Kommissionens förordning (EG) nr 1063/2003 av den 20 juni 2003 om fastställande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, förutom de som beviljats på grundval av tillsatt socker (tillfälligt konserverade körsbär, skalade tomater, körsbär konserverade med socker, beredda hasselnötter och viss apelsinsaft) 49
*Kommissionens förordning (EG) nr 1064/2003 av den 19 juni 2003 om upphörande av fiske efter industrifisk med fartyg under svensk flagg 51
Kommissionens förordning (EG) nr 1065/2003 av den 20 juni 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av cirka 7425 ton ris från 2000 års skörd som innehas av det spanska interventionsorganet 52
Kommissionens förordning (EG) nr 1066/2003 av den 20 juni 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av sorghum som innehas av det franska interventionsorganet 53
Kommissionens förordning (EG) nr 1067/2003 av den 20 juni 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002 58
Kommissionens förordning (EG) nr 1068/2003 av den 20 juni 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002 59
Kommissionens förordning (EG) nr 1069/2003 av den 20 juni 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1897/2002 60
*Kommissionens förordning (EG) nr 1070/2003 av den 20 juni 2003 om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 1081/2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar 61
Kommissionens förordning (EG) nr 1071/2003 av den 20 juni 2003 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget 69
*Kommissionens direktiv 2003/62/EG av den 20 juni 2003 om ändring av rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG beträffande gränsvärden för rester av hexakonazol, klofentezin, myklobutanil och prokloraz (1) 70

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/457/EC
*Rådets beslut av den 13 maj 2003 om undertecknande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel 79
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel 80
*Information om ikraftträdandet av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Bulgarien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 91
*Information om ikraftträdande av protokollet till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Slovakien å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (PECA) 92
Kommissionen
2003/458/EC
*Kommissionens beslut av den 12 juni 2003 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2002/308/EG om upprättande av förteckningar över godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) [delgivet med nr K(2003) 1813] (1) 93
2003/459/EC
*Kommissionens beslut av den 20 juni 2003 om vissa skyddsåtgärder med avseende på apkoppsvirus [delgivet med nr K(2003) 1953] (1) 112
2003/460/EC
*Kommissionens beslut av den 20 juni 2003 om nödåtgärder när det gäller chili och chiliprodukter [delgivet med nr K(2003) 1970] (1) 114
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/461/CFSP
*Rådets beslut 2003/461/GUSP av den 20 juni 2003 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2003/297/GUSP om Burma/Myanmar 116
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top