EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:130:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 130, 27 maj 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 130
46 årgången
27 maj 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 913/2003 av den 26 maj 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 914/2003 av den 26 maj 2003 om det tredje offentliggörandet av kvantiteten för vissa basprodukter som kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 915/2003 av den 26 maj 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2366/2002 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2003 för får, getter, fårkött och getkött 5
Kommissionens förordning (EG) nr 916/2003 av den 26 maj 2003 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 8
Kommissionens förordning (EG) nr 917/2003 av den 26 maj 2003 om utebliven tilldelning av nötkött som utbjuds till försäljning i det tredje anbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 598/2003 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 918/2003 av den 26 maj 2003 om upphörande av fiske efter kolja med fartyg under belgisk flagg 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 919/2003 av den 26 maj 2003 om upphörande av fiske efter vitling med fartyg under belgisk flagg 12
Kommissionens förordning (EG) nr 920/2003 av den 26 maj 2003 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 13
Kommissionens förordning (EG) nr 921/2003 av den 26 maj 2003 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 15
Kommissionens förordning (EG) nr 922/2003 av den 26 maj 2003 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 18
Kommissionens förordning (EG) nr 923/2003 av den 26 maj 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/376/EC
*Kommissionens beslut av den 22 maj 2003 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2002/304/EG när det gäller program som genomförs i syfte att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) [delgivet med nr K(2003) 1627] (1) 21
2003/377/EC
*Kommissionens beslut av den 22 maj 2003 om ändring av rådets beslut 2003/67/EG om skyddsåtgärder mot Newcastlesjuka i Amerikas förenta stater [delgivet med nr K(2003) 1636] (1) 25
2003/378/EC
*Kommissionens beslut av den 23 maj 2003 om ändring av beslut 2002/300/EG om upprättande av en förteckning över godkända zoner med avseende på någon Bonamia ostreae och/eller Marteilia refringens[delgivet med nr K(2003) 1639] (1) 27
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top