EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:117:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 117, 13 maj 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 117
46 årgången
13 maj 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Kommissionens förordning (EG) nr 808/2003 av den 12 maj 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1) 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 809/2003 av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende bearbetningskrav för kategori 3-material och naturgödsel som används i komposteringsanläggningar (1) 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 810/2003 av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende bearbetningskrav för kategori 3-material och naturgödsel som används i biogasanläggningar (1) 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 811/2003 av den 12 maj 2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser (1) 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 812/2003 av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende import och transitering av vissa produkter från tredje land (1) 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 813/2003 av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende insamling, transport och bortskaffande av livsmedel (1) 22

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/320/EC
*Kommissionens beslut av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende användning av använd matolja i foder [delgivet med nr K(2003) 1489] (1) 24
2003/321/EC
*Kommissionens beslut av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende bearbetningskrav för blod från däggdjur [delgivet med nr K(2003) 1491] (1) 30
2003/322/EC
*Kommissionens beslut av den 12 maj 2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende utfodring av vissa arter av asätande fåglar med kategori 1-material [delgivet med nr K(2003) 1494] (1) 32
2003/323/EC
*Kommissionens beslut av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende total separation av kategori 1- och kategori 2-material från kategori 3-material i mellananläggningar [delgivet med nr K(2003) 1495] (1) 35
2003/324/EC
*Kommissionens beslut av den 12 maj 2003 om undantag från förbudet för återanvändning inom arten för pälsdjur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 [delgivet med nr K(2003) 1496] (1) 37
2003/325/EC
*Kommissionens beslut av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende separation av bearbetningsanläggningar för kategori 1-, kategori 2- och kategori 3-material [delgivet med nr K(2003) 1498] (1) 40
2003/326/EC
*Kommissionens beslut av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende separation av kategori 2- och kategori 3-oljefabriker [delgivet med nr K(2003) 1500] (1) 42
2003/327/EC
*Kommissionens beslut av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbränningsanläggningar med låg kapacitet och samförbränningsanläggningar som inte förbränner eller samförbränner specificerat riskmaterial eller slaktkroppar innehållande specificerat riskmaterial [delgivet med nr K(2003) 1501] (1) 44
2003/328/EC
*Kommissionens beslut av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende användning av matavfall av kategori 3 i svinfoder och förbud mot återanvändning inom arten när svin utfodras med matrester [delgivet med nr K(2003) 1502] (1) 46
2003/329/EC
*Kommissionens beslut av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende värmebehandling av naturgödsel [delgivet med nr K(2003) 1505] (1) 51
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top