Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:114:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 114, 08 maj 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 114
46 årgången
8 maj 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 778/2003 av den 6 maj 2003 om ändring av kommissionens beslut nr 283/2000/EKSG och rådets förordningar (EG) nr 584/96, (EG) nr 763/2000 och (EG) nr 1514/2002 i fråga om de antidumpningsåtgärder som tillämpas på vissa varmvalsade ringar eller rullar och på vissa rördelar av järn eller stål 1
Kommissionens förordning (EG) nr 779/2003 av den 7 maj 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 780/2003 av den 7 maj 2003 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst nötkött med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 02062991 (1 juli 2003 - 30 juni 2004) 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 781/2003 av den 7 maj 2003 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av furfurylalkohol med ursprung i Folkrepubliken Kina 16

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/310/EC
*Kommissionens beslut av den 2 oktober 2002 om det statliga stöd som Italien har genomfört till förmån för Iveco SpA [delgivet med nr K(2002) 3580] (1) 38
2003/311/EC
*Kommissionens rekommendation av den 11 februari 2003 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [delgivet med nr K(2003) 497] (1) 45
2003/312/EC
*Kommissionens beslut av den 9 april 2003 om offentliggörande av referenser till standarder som avser värmeisoleringsprodukter, geotextilier, fasta släcksystem och gipsblock i enlighet med rådets direktiv 89/106/EEG [delgivet med nr K(2003) 1161] (1) 50
2003/313/EC
*Kommissionens beslut av den 7 maj 2003 om granskning och godkännande av räkenskaperna för de av medlemsstaternas utgifter, vilka finansierats av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) avseende räkenskapsåret 2002 [delgivet med nr K(2003) 1519] 55
Meddelande till läsarna 60
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top