Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:106:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 106, 29 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 106
46 årgången
29 april 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 736/2003 av den 28 april 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 737/2003 av den 28 april 2003 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 3
Kommissionens förordning (EG) nr 738/2003 av den 28 april 2003 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 739/2003 av den 28 april 2003 om ändring av bilaga I i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 740/2003 av den 28 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1520/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 741/2003 av den 28 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för körsbär utom surkörsbär 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 742/2003 av den 28 april 2003 om ändring för sjuttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 743/2003 av den 28 april 2003 om ändring, för fjärde gången, av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 744/2003 av den 28 april 2003 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 1081/2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 745/2003 av den 28 april 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism 22
Kommissionens förordning (EG) nr 746/2003 av den 28 april 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 596/2003 24
Kommissionens förordning (EG) nr 747/2003 av den 28 april 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 598/2003 27
Kommissionens förordning (EG) nr 748/2003 av den 28 april 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anden anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 604/2003 29
Kommissionens förordning (EG) nr 749/2003 av den 28 april 2003 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under april 2003 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern kan godkännas 31
Kommissionens förordning (EG) nr 750/2003 av den 28 april 2003 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel 32
Kommissionens förordning (EG) nr 751/2003 av den 28 april 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 33

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/296/EC
*Kommissionens beslut av den 28 april 2003 om utnämning av ledamöter av kommittén för särläkemedel (1) 35
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/297/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/297/GUSP av den 28 april 2003 om Burma/Myanmar 36
*Meddelande till läsarna 43
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top