EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:097:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 97, 15 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 97
46 årgången
15 april 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 669/2003 av den 8 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1035/2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp. 1
*Rådets förordning (EG) nr 670/2003 av den 8 april 2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter 6
*Rådets förordning (EG) nr 671/2003 av den 10 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2341/2002 om fastställande för år 2003 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs 11
Kommissionens förordning (EG) nr 672/2003 av den 14 april 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 673/2003 av den 14 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1143/98, förordning (EG) nr 1279/98, förordning (EG) nr 1128/1999, förordning (EG) nr 1247/1999 och förordning (EG) nr 140/2003 när det gäller vissa tullkvoter för produkter från nötköttssektorn med ursprung i Polen 18
Kommissionens förordning (EG) nr 674/2003 av den 14 april 2003 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 22
Kommissionens förordning (EG) nr 675/2003 av den 14 april 2003 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 676/2003 av den 14 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1334/2001 om provisoriskt godkännande av en ny fodertillsats (1) 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 677/2003 av den 14 april 2003 om nödåtgärder för torskbeståndets återhämtning i Östersjön 31
Kommissionens förordning (EG) nr 678/2003 av den 14 april 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det första anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 596/2003 32
Kommissionens förordning (EG) nr 679/2003 av den 14 april 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det första anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 598/2003 35
Kommissionens förordning (EG) nr 680/2003 av den 14 april 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det första anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 604/2003 37
Kommissionens förordning (EG) nr 681/2003 av den 14 april 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002 39
Kommissionens förordning (EG) nr 682/2003 av den 14 april 2003 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt B-ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1895/2002 40
Kommissionens förordning (EG) nr 683/2003 av den 14 april 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002 41
Kommissionens förordning (EG) nr 684/2003 av den 14 april 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1897/2002 42
Kommissionens förordning (EG) nr 685/2003 av den 14 april 2003 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (tomater) 43
Kommissionens förordning (EG) nr 686/2003 av den 14 april 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 44
Kommissionens förordning (EG) nr 687/2003 av den 14 april 2003 om återinförande av förmånstullar vid import av elegancenejlikor (spray) med ursprung i Israel 46
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG av den 27 mars 2003 om ändring av rådets direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (1) 48

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/263/EC
*Rådets beslut av den 27 mars 2003 om undertecknande och ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan, för att beakta resultatet av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 53
Protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivande 57
Information om ikraftträdandet av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan, för att beakta resultatet av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 72
Kommissionen
2003/264/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 2000 om det statliga stöd som Tyskland beviljat till förmån för Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH och Kranbau Köthen GmbH [delgivet med nr K(2000) 4403] (1) 73
2003/265/EC
*Kommissionens beslut av den 10 april 2003 om ekonomiskt stöd till gemenskapens referenslaboratorium för klassisk svinpest för utvärdering av ett nytt särskiljande test för klassisk svinpest [delgivet med nr K(2003) 1190] 81

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 588/2003 av den 31 mars 2003 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick (EUT L 83 av den 1.4.2003) 83
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top