Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:053:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 53, 28 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 53
46 årgången
28 februari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 355/2003 av den 20 februari 2003 om godkännande av fodertillsatsen avilamycin (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 356/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 357/2003 av den 27 februari 2003 om ändring av förordningarna (EG) nr 1938/2001, (EG) nr 1939/2001 och (EG) nr 1940/2001 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapens inre marknad av ris som innehas av de spanska, grekiska och italienska interventionsorganen och som är avsett att användas som foder 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 358/2003 av den 27 februari 2003 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn (1) 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 359/2003 av den 27 februari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2771/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde 17
Kommissionens förordning (EG) nr 360/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002 18
Kommissionens förordning (EG) nr 361/2003 av den 27 februari 2003 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1582/2002 19
Kommissionens förordning (EG) nr 362/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 20
Kommissionens förordning (EG) nr 363/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 256/2003 21
Kommissionens förordning (EG) nr 364/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 60/2003 22
Kommissionens förordning (EG) nr 365/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av de nedsättningskoefficienter för andra licensieringsomgången för aktiv förädling som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 1488/2001 23
Kommissionens förordning (EG) nr 366/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 24
Kommissionens förordning (EG) nr 367/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 28
Kommissionens förordning (EG) nr 368/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 30
Kommissionens förordning (EG) nr 369/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på tjugofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002 32
*Kommissionens förordning (EG) nr 370/2003 av den 27 februari 2003 om ändring för fjortonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 33
Kommissionens förordning (EG) nr 371/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 35
Kommissionens förordning (EG) nr 372/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 38
Kommissionens förordning (EG) nr 373/2003 av den 27 februari 2003 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 41

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europaparlamentet och Rådet
2003/133/EC
*Europaparlamentets och rådets beslut av den 19 december 2002 om användning av mekanismen för flexibilitet enligt punkt 24 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 43
Rådet
2003/134/EC
*Rådets rekommendation av den 18 februari 2003 om förbättring av skyddet för egenföretagares hälsa och säkerhet i arbetet 45
Kommissionen
2003/135/EC
*Kommissionens beslut av den 27 februari 2003 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i Tyskland i de federala delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz och Saarland [delgivet med nr K(2003) 626] (1) 47
2003/136/EC
*Kommissionens beslut av den 27 februari 2003 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin och nödvaccinering av vilda svin mot klassisk svinpest i Luxemburg [delgivet med nr K(2003) 627] (1) 52
2003/137/EC
*Kommissionens beslut av den 27 februari 2003 om ändring av beslut 93/402/EEG beträffande import av färskt kött från Paraguay [delgivet med nr K(2003) 677] (1) 54
2003/138/EC
*Kommissionens beslut av den 27 februari 2003 om fastställande av kodningsstandarder för komponenter och material i fordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon [delgivet med nr K(2003) 620] (1) 58
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/139/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/139/GUSP av den 27 februari 2003 om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien 60
2003/140/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/140/GUSP av den 27 februari 2003 om undantag från de restriktiva åtgärder som införts genom gemensam ståndpunkt 2002/402/GUSP 62
2003/141/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd 2003/141/GUSP av den 27 februari 2003 om ändring av gemensam åtgärd 2002/210/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag 63

Rättelser
*Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1784/2000 av den 11 augusti 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Förbundsrepubliken Brasilien, Japan, Folkrepubliken Kina, Republiken Korea, Konungariket Thailand och Tjeckiska republiken (EGT L 208 av den 18.8.2000) 64
*Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen (EGT L 203 av den 10.8.2000) 64
*Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1514/2002 av den 19 augusti 2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Tjeckien, Malaysia, Ryssland, Republiken Korea och Slovakien (EGT L 228 av den 24.8.2002) 65
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top