EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:049:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 49, 22 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 49
46 årgången
22 februari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 334/2003 av den 21 februari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 335/2003 av den 21 februari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 336/2003 av den 21 februari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 824/2000 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 337/2003 av den 21 februari 2003 om avbrytande av tillämpningen av systemet med dubbelkontroll för vissa textilprodukter med ursprung i Ukraina 7
Kommissionens förordning (EG) nr 338/2003 av den 21 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002 9
Kommissionens förordning (EG) nr 339/2003 av den 21 februari 2003 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1895/2002 10
Kommissionens förordning (EG) nr 340/2003 av den 21 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002 11
Kommissionens förordning (EG) nr 341/2003 av den 21 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1897/2002 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 342/2003 av den 21 februari 2003 om ändring för tolfte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 13

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/122/EC
*Kommissionens beslut av den 21 februari 2003 om bemyndigande för medlemsstaterna att fatta beslut enligt direktiv 1999/105/EG angående skogsodlingsmaterial producerat i tredje länder [delgivet med nr K(2003) 580] 15
2003/123/EC
*Kommissionens beslut av den 19 februari 2003 om delegering av förvaltningen av stöd till genomförandeorgan för en föranslutningsåtgärd inom jordbruket och landsbygdens utveckling i Republiken Tjeckien under föranslutningsperioden 21

Rättelser
*Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (EGT L 124 av den 9.5.2002) 23
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top