EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:037:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 37, 13 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 37
46 årgången
13 februari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 258/2003 av den 12 februari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 259/2003 av den 11 februari 2003 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 260/2003 av den 12 februari 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller utrotning av transmissibla spongiforma encefalopatier hos får och getter samt bestämmelser om handel med levande får och getter och embryon från nötkreatur (1) 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 261/2003 av den 12 februari 2003 om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för fodertillsatser (1) 12
Kommissionens förordning (EG) nr 262/2003 av den 12 februari 2003 om särskilda åtgärder rörande tillämpningen av förordning (EG) nr 2179/2002 inom grisköttssektorn 15
Kommissionens förordning (EG) nr 263/2003 av den 12 februari 2003 om fastställande av exportbidrag för olivolja 16
Kommissionens förordning (EG) nr 264/2003 av den 12 februari 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 18
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter 19
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 24
Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen beträffande Artikel 9 39
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top