EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:033:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 33, 08 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 33
46 årgången
8 februari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 237/2003 av den 7 februari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 238/2003 av den 7 februari 2003 om fastställande av de tullsatser som skall tillämpas från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2003 på import från Ungern till gemenskapen av vissa varor som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3448/93 3
Kommissionens förordning (EG) nr 239/2003 av den 7 februari 2003 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 23
Kommissionens förordning (EG) nr 240/2003 av den 7 februari 2003 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1895/2002 24
Kommissionens förordning (EG) nr 241/2003 av den 7 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002 25
Kommissionens förordning (EG) nr 242/2003 av den 7 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1897/2002 26
Kommissionens förordning (EG) nr 243/2003 av den 7 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 244/2003 av den 7 februari 2003 om ändring för elfte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 28
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av direktiv 2001/83/EG 30

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/84/EC
*Kommissionens beslut av den 7 februari 2003 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av vissa kornorienterade elektroplåtar och band (valsade platta produkter) med en bredd av högst 500 mm med ursprung i Polen och Ryssland 41

Rättelser
*Rättelse till kommissionens direktiv 2002/40/EG av den 8 maj 2002 om att genomföra rådets direktiv 92/75/EEG med avseende på energimärkning av elektriska hushållsugnar (EGT L 128 av den 15.5.2002) 43
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top