EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:028:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 28, 04 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 28
46 årgången
4 februari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 199/2003 av den 3 februari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 200/2003 av den 3 februari 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det fjärde anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2042/2002 3
Kommissionens förordning (EG) nr 201/2003 av den 3 februari 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det fjärde anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2048/2002 6
Kommissionens förordning (EG) nr 202/2003 av den 3 februari 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2249/2002 8
Kommissionens förordning (EG) nr 203/2003 av den 3 februari 2003 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina 10
Kommissionens förordning (EG) nr 204/2003 av den 3 februari 2003 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 12
Kommissionens förordning (EG) nr 205/2003 av den 3 februari 2003 om leverans av delade ärter som livsmedelsbistånd 16
Kommissionens förordning (EG) nr 206/2003 av den 3 februari 2003 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 19
Kommissionens förordning (EG) nr 207/2003 av den 3 februari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1940/2001 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapens inre marknad av cirka 39000 ton ris som innehas av det italienska interventionsorganet och som är avsett som foder 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 208/2003 av den 3 februari 2003 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 2465/96 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak 26
*Kommissionens förordning (EG) nr 209/2003 av den 3 februari 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Republiken Libanon 30
*Kommissionens förordning (EG) nr 210/2003 av den 3 februari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor 33
Kommissionens förordning (EG) nr 211/2003 av den 3 februari 2003 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget 34
Kommissionens förordning (EG) nr 212/2003 av den 3 februari 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 35
Kommissionens förordning (EG) nr 213/2003 av den 3 februari 2003 om återinförande av förmånstullar vid import av elegancenejlikor (spray) med ursprung i Israel 37
Kommissionens förordning (EG) nr 214/2003 av den 3 februari 2003 om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza 39
*Kommissionens förordning (EG) nr 215/2003 av den 3 februari 2003 om ändring för tionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 41
*Kommissionens direktiv 2003/12/EG av den 3 februari 2003 om omklassificering av bröstimplantat inom ramen för direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter (1) 43

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/74/EC
*Kommissionens beslut av den 31 januari 2003 om ändring av kommissionens beslut 1999/283/EG och 2000/585/EG beträffande Botswana [delgivet med nr K(2003) 403] (1) 45
2003/75/EC
*Beslut nr 1/2003 av tullsamarbetskommittén EG-Turkiet av den 30 januari 2003 om ändring av beslut nr 1/2001 om ändring av beslut nr 1/96 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr 1/95 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet 51
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top