Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:014:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 14, 21 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 14
46 årgången
21 januari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik 1
Kommissionens förordning (EG) nr 92/2003 av den 20 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 16
Kommissionens förordning (EG) nr 93/2003 av den 20 januari 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det tredje anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2042/2002 18
Kommissionens förordning (EG) nr 94/2003 av den 20 januari 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det tredje anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2048/2002 21
Kommissionens förordning (EG) nr 95/2003 av den 20 januari 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det första anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2249/2002 23
Kommissionens förordning (EG) nr 96/2003 av den 20 januari 2003 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd 25
Kommissionens förordning (EG) nr 97/2003 av den 20 januari 2003 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 98/2003 av den 20 januari 2003 om upprättande av prognostiserade försörjningsbalanser och fastställande av gemenskapsstöd för försörjningen av vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning samt som insatsvaror i jordbruket, och för leveransen av levande djur och ägg till de yttersta randområdena i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 32
Kommissionens förordning (EG) nr 99/2003 av den 20 januari 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 53
Kommissionens förordning (EG) nr 100/2003 av den 20 januari 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 54

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/45/EC
*Kommissionens beslut av den 5 juni 2002 om Nederländernas åtgärder för omstrukturering och privatisering av Koninklijke Schelde Groep [delgivet med nr K(2002) 2007] (1) 56
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top