EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:005:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 5, 10 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 5
46 årgången
10 januari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 32/2003 av den 9 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 33/2003 av den 9 januari 2003 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 3
Kommissionens förordning (EG) nr 34/2003 av den 9 januari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002 4
Kommissionens förordning (EG) nr 35/2003 av den 9 januari 2003 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 900/2002 5
Kommissionens förordning (EG) nr 36/2003 av den 9 januari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 6
Kommissionens förordning (EG) nr 37/2003 av den 9 januari 2003 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 7
Kommissionens förordning (EG) nr 38/2003 av den 9 januari 2003 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 9
Kommissionens förordning (EG) nr 39/2003 av den 9 januari 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 11
Kommissionens förordning (EG) nr 40/2003 av den 9 januari 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 13
*Kommissionens direktiv 2003/1/EG av den 6 januari 2003 om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga II till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (1) 14

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/8/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar [delgivet med nr K(2002) 5236] (1) 16
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top