EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:002:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 2, 07 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 2
46 årgången
7 januari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 13/2003 av den 6 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 14/2003 av den 6 januari 2003 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 15/2003 av den 6 januari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1793/2002 om fastställande för regleringsåret 2001/2002 av den beräknade olivoljeproduktionen och det enhetsbelopp för produktionsstöd som får betalas ut i förskott 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 16/2003 av den 6 januari 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1164/94 beträffande stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av Sammanhållningsfonden 7
Kommissionens förordning (EG) nr 17/2003 av den 6 januari 2003 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 14
Kommissionens förordning (EG) nr 18/2003 av den 6 januari 2003 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 17
Kommissionens förordning (EG) nr 19/2003 av den 6 januari 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 19
Kommissionens förordning (EG) nr 20/2003 av den 6 januari 2003 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av småblommiga rosor med ursprung i Israel 21
Kommissionens förordning (EG) nr 21/2003 av den 6 januari 2003 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av storblommiga rosor med ursprung i Israel 23
Kommissionens förordning (EG) nr 22/2003 av den 6 januari 2003 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av flockblommiga nejlikor (på kvist) med ursprung i Israel 25
Kommissionens förordning (EG) nr 23/2003 av den 6 januari 2003 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av nejlikor (standard) med ursprung i Israel 27
Kommissionens förordning (EG) nr 24/2003 av den 6 januari 2003 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza 29
Kommissionens förordning (EG) nr 25/2003 av den 6 januari 2003 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza 31
*Kommissionens direktiv 2002/100/EG av den 20 december 2002 om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG med avseende på gränsvärden för rester av azoxystrobin (1) 33

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 om rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357 av den 31.12.2002) 39
Rättelse till rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169 av den 10.7.2000) 40
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top