EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:334:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 334, 11 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 334
45 årgången
11 december 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2002/960/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 10 december 2002 om restriktiva åtgärder mot Somalia 1
2002/961/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd av den 10 december 2002 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan 3
2002/962/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd av den 10 december 2002 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna 5
2002/963/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd av den 10 december 2002 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 7
2002/964/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd 2002 av den 10 december 2002 om ändring och förlängning av Europeiska unionens särskilda representants uppdrag som särskild samordnare för stabilitetspakten för sydöstra Europa 9
2002/965/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd av den 10 december 2002 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern 11
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2190/2002 av den 10 december 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 2191/2002 av den 10 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1227/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (1) 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2192/2002 av den 10 december 2002 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2193/2002 av den 10 december 2002 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 18
Kommissionens förordning (EG) nr 2194/2002 av den 10 december 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 20

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/966/EC
*Beslut nr 3/2002 av associeringsrådet EU-Litauen av den 25 oktober 2002 om antagande av villkoren för Litauens deltagande i gemenskapens Fiscalis-program 21
Europeiska centralbanken
2002/967/EC
*Europeiska centralbankens riktlinje av den 21 november 2002 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2002/7) 24
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top