Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:306:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 306, 08 november 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 306
45 årgången
8 november 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1979/2002 av den 7 november 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1980/2002 av den 7 november 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1981/2002 av den 7 november 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1982/2002 av den 7 november 2002 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fjortonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1983/2002 av den 7 november 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2848/98 när det gäller tillämpningsföreskrifter för programmet för återköp av kvoter inom sektorn för råtobak 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1984/2002 av den 7 november 2002 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1985/2002 av den 7 november 2002 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 900/2002 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1986/2002 av den 7 november 2002 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1987/2002 av den 7 november 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1988/2002 av den 7 november 2002 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1989/2002 av den 7 november 2002 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1990/2002 av den 7 november 2002 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/880/EC
*Rådets beslut av den 5 november 2002 om bemyndigande för Republiken Österrike att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG angående harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 24
Kommissionen
2002/881/EC
*Kommissionens beslut av den 5 november 2002 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2002) 4127] 26
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top