EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:299:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 299, 01 november 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 299
45 årgången
1 november 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1939/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1940/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1941/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1942/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1943/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1944/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1945/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1946/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 1947/2002 av den 31 oktober 2002 om ändring av förordning (EG) nr 3223/94 om tillämpningsföreskrifter till importsystemet för frukt och grönsaker 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 1948/2002 av den 31 oktober 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 584/75 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för systemet med anbudsgivning för exportbidrag för ris 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 1949/2002 av den 31 oktober 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1950/2002 av den 31 oktober 2002 om upphörande av fiske efter marulk med fartyg under belgisk flagg 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 1951/2002 av den 31 oktober 2002 om upphörande av fiske efter kummel med fartyg under belgisk flagg 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 1952/2002 av den 31 oktober 2002 om upphörande av fiske efter kungsfisk med fartyg under portugisisk flagg 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1953/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1954/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1955/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1956/2002 av den 31 oktober 2002 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1957/2002 av den 31 oktober 2002 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 900/2002 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1958/2002 av den 31 oktober 2002 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1959/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1960/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1961/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1962/2002 av den 31 oktober 2002 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 41

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/849/EC
*Beslut nr 1/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, av den 15 januari 2002 om antagande av genomföranderegler för tillämpning av de bestämmelser om statligt stöd som avses i artikel 63.1 iii och 63.2 i enlighet med artikel 63.3 i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan 43
Genomföranderegler för tillämpning av de bestämmelser om statligt stöd som avses i artikel 63.1 iii och 63.2 i enlighet med artikel 63.3 i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan 45
2002/850/EC
*Beslut nr 2/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, av den 27 februari 2002 om ändring genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté av associeringsrådets beslut nr 1/98 om fastställelse av dess arbetsordning 48
2002/851/EC
*Beslut nr 3/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, av den 27 februari 2002 om antagande av de allmänna villkoren för Republiken Estlands deltagande i gemenskapens program 49
2002/852/EC
*Beslut nr 4/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, av den 24 maj 2002 om antagande av villkoren för Estlands deltagande i gemenskapens Fiscalis-program 50
Kommissionen
2002/853/EC
*Kommissionens beslut av den 29 oktober 2002 om Europeiska gemenskapens ståndpunkt inför anpassningen till den tekniska utvecklingen av de av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa antagna föreskrifterna 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 och 113 53
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top