Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:289:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 289, 26 oktober 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 289
45 årgången
26 oktober 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2002/842/CFSP
*Rådets beslut av den 21 oktober 2002 om genomförande av gemensam åtgärd 2002/589/GUSP inför ett bidrag från Europeiska unionen för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen i Sydösteuropa 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1911/2002 av den 25 oktober 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1912/2002 av den 25 oktober 2002 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 107:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1913/2002 av den 25 oktober 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 60:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1914/2002 av den 25 oktober 2002 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 279:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1915/2002 av den 25 oktober 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1916/2002 av den 25 oktober 2002 om tilldelningskoefficienter för de ansökningar om importlicens som lämnats in under oktober 2002 för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter som öppnats enligt förordning (EG) nr 2535/2001 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1917/2002 av den 25 oktober 2002 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser för frukt och grönsaker 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2002 av den 25 oktober 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1788/2001 om tillämpningsföreskrifter för kontrollintyg för import från tredje land enligt artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1) 15

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/1918/EC
*Information om ikraftträdande av protokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Litauen, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (PECA) 25
*Information om ikraftträdande av protokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (PECA) 26
*Information om ikraftträdandet av tilläggsprotokollet om regler för handeln med vissa fiskar och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Slovakien, å andra sidan 27
Kommissionen
2002/843/EC
*Kommissionens beslut av den 23 oktober 2002 om tysklands begäran om undantag enligt artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännand av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon [delgivet med nr K(2002) 3977] 28
2002/844/EC
*Kommissionens beslut av den 23 oktober 2002 om ändring av direktiv 2001/14/EG när det gäller tidpunkten för ändring av tågplanen för järnvägstransporter [delgivet med nr K(2002) 3997] (1) 30
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top