EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:284:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 284, 22 oktober 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 284
45 årgången
22 oktober 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1873/2002 av den 14 oktober 2002 om fastställande av gränserna för gemenskapsfinansiering av de verksamhetsprogram som utarbetas av godkända producentorganisationer för olivolja enligt förordning (EG) nr 1638/98 och om undantag från förordning nr 136/66/EEG 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2002 av den 21 oktober 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1875/2002 av den 21 oktober 2002 om ändring av förordning (EG) nr 21/2002 om upprättande av prognostiserade försörjningsbalanser och fastställande av gemenskapsstöd till de yttersta randområdena i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 med avseende på grisköttssektorn för de utomeuropeiska departementen 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1876/2002 av den 21 oktober 2002 om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en fodertillsats (1) 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1877/2002 av den 21 oktober 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1898/97 om tillämpningsföreskrifter vad avser griskött för den ordning som fastställs i rådets förordningar (EG) nr 1727/2000, (EG) nr 2290/2000, (EG) nr 2433/2000, (EG) nr 2434/2000, (EG) nr 2435/2000 och (EG) nr 2851/2000 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2698/93 och (EG) nr 1590/94 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1878/2002 av den 21 oktober 2002 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under oktober 2002 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern kan godkännas 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1879/2002 av den 21 oktober 2002 om fastställande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, förutom de som beviljats på grundval av tillsatt socker 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1880/2002 av den 21 oktober 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 16

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/828/EC
*Rådets beslut av den 8 oktober 2002 om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Sverige att tillämpa en differentierad energiskattesats för alkylatbensin för tvåtaktsmotorer 18
*Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för Allmänna preferenssystemet om att varor som innehåller en beståndsdel med ursprung i Schweiz vid ankomst till Europeiska gemenskapens tullområde skall behandlas som varor innehållande en beståndsdel med ursprung i gemenskapen (ömsesidigt avtal) 20
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top