Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:243:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 243, 11 september 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 243
45 årgången
11 september 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1607/2002 av den 10 september 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1608/2002 av den 10 september 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1661/1999 beträffande förteckningen över tullkontor där produkter får deklareras för fri omsättning inom Europeiska gemenskapen 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1609/2002 av den 10 september 2002 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1610/2002 av den 10 september 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1611/2002 av den 10 september 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 13
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/61/EG av den 19 juli 2002 om ändring för nittonde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (azofärger) 15

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/748/EC
*Kommissionens beslut av den 10 september 2002 om ändring av beslut 98/676/EG vad gäller fluazolat [delgivet med nr K(2002) 3324] (1) 19
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top