Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:224:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 224, 21 augusti 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 224
45 årgången
21 augusti 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2002 av den 20 augusti 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1489/2002 av den 14 augusti 2002 om fastställande av de tullsatser som skall tillämpas från och med den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2002 på import från Ungern till gemenskapen av vissa varor som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3448/93 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1490/2002 av den 14 augusti 2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den tredje etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG) nr 451/2000 (1) 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1491/2002 av den 20 augusti 2002 om tillämpningsföreskrifter för de specifika åtgärder beträffande vin till förmån för de yttersta randområdena som införs genom rådets förordningar (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 49
Kommissionens förordning (EG) nr 1492/2002 av den 20 augusti 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 53

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/659/EC
*Kommissionens beslut av den 19 augusti 2002 om stödberättigande utgifter som vissa medlemsstater har under 2002 för att samla in och sammanställa uppgifter som behövs för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken [delgivet med nr K(2002) 3080] 54
2002/660/EC
*Kommissionens beslut av den 19 augusti 2002 om förlängning av beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater [delgivet med nr K(2002) 3081] (1) 58
2002/661/EC
*Kommissionens beslut av den 20 augusti 2002 om avslutande av antidumpningsförfarandet och antisubventionsförfarandet beträffande import av vissa magnetskivor (3,5-tumsdisketter) med ursprung i Republiken Indien [delgivet med nr K(2002) 3082] 59
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top