EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:221:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 221, 17 augusti 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 221
45 årgången
17 augusti 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1481/2002 av den 16 augusti 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1482/2002 av den 16 augusti 2002 om ändring av förordningarna (EG) nr 1938/2001, (EG) nr 1939/2001 och (EG) nr 1940/2001 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapens inre marknad av ris som innehas av det spanska, det grekiska och det italienska interventionsorganet och som är avsett som foder 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1483/2002 av den 16 augusti 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1484/2002 av den 16 augusti 2002 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 5

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/657/EC
*Kommissionens beslut av den 12 augusti 2002 om genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat [delgivet med nr K(2002) 3044] (1) 8
2002/658/EC
*Kommissionens beslut av den 14 augusti 2002 om att tillåta medlemsstaterna att förlänga de provisoriska tillstånden för de nya verksamma ämnena bensoesyra, karvon, mepanipyrim, oxadiargyl och trifloxystrobin [delgivet med nr K(2002) 3048] (1) 37
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top