EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:213:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 213, 09 augusti 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 213
45 årgången
9 augusti 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1445/2002 av den 8 augusti 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1446/2002 av den 8 augusti 2002 om att upphäva och öppna tullkvoter för import till gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien samt om ändring av förordning (EG) nr 1477/2000 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1447/2002 av den 8 augusti 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1408/2002 vad avser medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Ungern 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1448/2002 av den 8 augusti 2002 om upphörande av fiske efter vitling med fartyg under spansk flagg 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1449/2002 av den 8 augusti 2002 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1450/2002 av den 8 augusti 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2002 av den 8 augusti 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1452/2002 av den 8 augusti 2002 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den andra delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1453/2002 av den 8 augusti 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1454/2002 av den 8 augusti 2002 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1455/2002 av den 8 augusti 2002 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2002 av den 8 augusti 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 900/2002 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1457/2002 av den 8 augusti 2002 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1458/2002 av den 8 augusti 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 28

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/648/EC
*Rådets beslut av den 25 juni 2002 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering 29
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering 30
Kommissionen
2002/649/EC
*Kommissionens beslut av den 5 augusti 2002 om genomförande av undersökningar avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar i medlemsstaterna [delgivet med nr K(2002) 2982] 38
2002/650/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juni 2002 om ingående av ett avtal om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin [delgivet med nr K(2002) 2391] 43
Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australien om ändring av avtalet om handel med vin 44

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 279 av den 23.10.2001) 46
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top