EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:201:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 201, 31 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 201
45 årgången
31 juli 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1384/2002 av den 30 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1385/2002 av den 30 juli 2002 om rättelse av förordning (EG) nr 1270/2002 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden, nr 43/2002 EG 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1386/2002 av den 29 juli 2002 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1164/94 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen och förfarandet för finansiella korrigeringar rörande stöd från sammanhållningsfonden 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1387/2002 av den 30 juli 2002 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1388/2002 av den 30 juli 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1389/2002 av den 30 juli 2002 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1390/2002 av den 30 juli 2002 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1391/2002 av den 30 juli 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 36
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) 37

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/628/EC
*Rådets beslut av den 25 juni 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet 48

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1359/2002 av den 25 juli 2002 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser (EGT L 197 av den 26.7.2002) 66
Rättelse beslut nr 2/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan av den 16 april 2002 om förbättring av de regler för handeln med bearbetade jordbruksprodukter som avses i protokoll 3 till Europaavtalet (EGT L 172 av den 2.7.2002) 67
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top