Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:200:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200, 30 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 200
45 årgången
30 juli 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1376/2002/EG av den 12 juli 2002 om ändring av beslut nr 1336/97/EG om en serie riktlinjer för transeuropeiska telenät 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1377/2002 av den 29 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1378/2002 av den 29 juli 2002 om upphörande av fiske efter gulstjärtsskädda med fartyg som för en medlemsstats flagg 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1379/2002 av den 29 juli 2002 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1380/2002 av den 29 juli 2002 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1381/2002 av den 29 juli 2002 om närmare bestämmelser om öppnande och förvaltning av tullkvoterna för rörråsocker för raffinering med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåren 2002/2003-2005/2006 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1382/2002 av den 29 juli 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1383/2002 av den 29 juli 2002 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1197/2002 20

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/623/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juli 2002 om vägledande kommentarer för att komplettera bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG [delgivet med nr K(2002) 2715] (1) 22
2002/624/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juli 2002 om tillstånd för Italien att tillåta export av en aromatiserad vinbaserad dryck som inte uppfyller bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1601/91 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter [delgivet med nr K(2002) 2773] 34
2002/625/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juli 2002 om ändring för andra gången av beslut 2002/383/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Frankrike, Tyskland och Luxemburg [delgivet med nr K(2002) 2824] (1) 35
2002/626/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juli 2002 om godkännande av den plan som Frankrike har lagt fram för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i departementen Moselle och Meurthe-et-Moselle [delgivet med nr K(2002) 2826] (1) 37
2002/627/EC
*Kommissionens beslut av den 29 juli 2002 om att bilda Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation (1) 38
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top