EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:189:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 189, 18 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 189
45 årgången
18 juli 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2002 av den 17 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1296/2002 av den 17 juli 2002 om tillämpningen av en nedsättningskoefficient på bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I i fördraget, i enlighet med artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1297/2002 av den 17 juli 2002 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1298/2002 av den 17 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1503/96 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad gäller importtullar för ris 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1299/2002 av den 17 juli 2002 om fastställande av importtullar inom rissektorn 9
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller 12
Kommissionens förklaring i förlikningskommittén om direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller 26
*Kommissionens direktiv 2002/64/EG av den 15 juli 2002 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG i syfte att införa cinidonetyl, cyhalofopbutyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M och pikolinafen som verksamma ämnen 27
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top